0885 821 260 info@topsystem-bg.com
В количката имате 0 артикула на стойност 0.00 лв.преглед и поръчка
Нямате продукти, добавени в пазарската Ви количка

Ел. системи

Топсистем ЕООД се занимава с  проучване, изготвяне на оферти, изпълнение, тестване, поддръжка,  ремонт и преустройство на електрически инсталации в жилищни, индустриални  и сгради за обществено обслужване.

Нашите специалисти предлагат  гъвкави решения при избор на  материали и оборудване, съобразени с особеностите на обекта и с изискванията и възможностите на клиента.

Компанията изпълнява следните видове електрически инсталации:

 • Външно електрозахранване на обекти;
 • Резервирани захранвания- с дизелгенератори и UPS-системи;
 • Силови трасета, изградени с кабели и шинопроводи;

 • Силнотокови инсталации- захранване на контакти, автоматика за двигатели и съоръжения;
 • Осветителни инсталации- интериорно, евакуационно, фасадно и парково осветление, с голямо разнообразие на осветителни тела и съвременни решения на управление на осветлението;

 • Мълниезащитни и заземителни инсталации;
 • Доставка и монтаж на главни разпределителни, модулни, силови и табла управление;
 • Инсталации на фотоволтаични системи.

 • Видеонаблюдение (аналогови камери и IP)

 • Направа на електро табла за ниско и средно напрежение (20kV)

 • Структорни кабелни системи

Основната цел на „ТОПСИСТЕМ“ ЕООД е да осигури на своите клиенти компетентна и постоянна поддръжка при решаването на техните информационни проблеми.
 
Всеки проект предвижда тестване на изградената системна среда, обучение на персонала на клиента, гаранционна и извънгаранционна поддръжка.